நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் செய்தியாளர் சந்திப்பு

நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் செய்தியாளர் சந்திப்பு
Spread the love

நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் செய்தியாளர் சந்திப்பு

செய்தியாளர்களை சந்தித்த சீமான் போட்டு கிழித்த கிழிப்பை பாருங்க .

என்ன ஒரு கேள்வி .இவர்களும் ஊடக நபர்கள் ,தமிழர் என பேசிய படி

அலையுறாங்க என்ன பண்ண ,கால கொடும .