நான் பல பேரை தூங்க விடுவதில்லை சீமான்

நான் பல பேரை தூங்க விடுவதில்லை சீமான்
Spread the love

நான் பல பேரை தூங்க விடுவதில்லை சீமான்

நாம் தமிழகத்தில் பலபேரை தூங்க விடுவதில்லை
என சீமான் தெரிவித்துள்ளார் .

அது தொடர்பாக செந்தமிழன் சீமான் அவர்கள் இவ்வாறு பேசுகிறார் .

பல மில்லியன் கடன் வந்தது எப்படி ,கேள்வி கேட்கும்
சீமான்