தேர்தல் நடத்திட –15ம் திகதி பாடசாலைகள் விடுமுறை -கல்வி அமைச்சு

Spread the love

தேர்தல் நடத்திட –15ம் திகதி பாடசாலைகள் விடுமுறை -கல்வி அமைச்சு- எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலை அடுத்து நவம்பர் 15 ஆம் திகதி அணைத்து பாடசாலைகளும் விடுமுறை விட படுகிறது என தேர்தல் கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது

Leave a Reply