துயர் தந்து ஏன் மறைந்தாய் video

செல்லத்தம்பி செல்வகுமார்

துயர் தந்து ஏன் மறைந்தாய் video

துயர் தந்து ஏன் மறைந்தாய் video செல்லத்தம்பி செல்வகுமார் 31 ஆம் நாள் நினைவு பகிர்வு இரங்கல் கவிதை துயர் தந்து ஏன் மறைந்தாய்.video

அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய பிரார்த்திப்போம் .