துப்பாக்கியுடன் மர்ம நபர் கைது

Spread the love

துப்பாக்கியுடன் மர்ம நபர் கைது

இலங்கை – புத்தளம் பகுதியில் மர்ம நபர் ஒருவர் கைத்துப்பாப்பாக்கியுடன் கைது

செய்யப்பட்டுளளார்.கைதானவர் தீவிர விசாரணைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளார்

Leave a Reply