துப்பாக்கியுடன் நபர் காவல்துறையால் மடக்கி பிடிப்பு

Spread the love

துப்பாக்கியுடன் நபர் காவல்துறையால் மடக்கி பிடிப்பு

மன்னார் – முருங்கன் பகுதியில் கைதுப்பாக்கியை பயன் படுத்தி வேடடையில் ஈடுபட்ட நபர் ஒருவர் காவல்துறையால்

சுற்றிவளைக்க பட்டு கைது செய்ய பட்டுள்ளார் ,அவரிடம் இருந்து இறைச்சி மற்றும் துப்பாக்கி என்பன மீட்க பட்டன .

Leave a Reply