ஜப்பான் வெளிவிவகார அமைச்சர் – இலங்கை வந்தார்

Spread the love
ஜப்பான் வெளிவிவகார அமைச்சர் – இலங்கை வந்தார்

ஜப்பான் நாட்டு வெளிவிவகார அமைச்சர் இலங்கைக்கு திடீர் பயணத்தை மேற்கொள்கிறார் ,புதிய ஜனாதிபதிக்கு

நேரடியாக தனது வாழ்த்தை தெரிவிப்பதுடன் இரு நாடுகளிற்கு இடையிலான ,

பொருளாதரம் அபிவிருத்தி ,மற்றும் பாதுகாப்பபு தொடர்பில் இந்த சந்திப்பின் பொழுது கவனம் செலுத்த படும்

எதிர்பார்க்க படுகிறது ,மேலும் ஜப்பானுக்கு வரும்படி உத்தியோக பூர்வ அழைப்பு கோட்டபாயவுக்கு விடுக்க படலாம் எனவும் நம்ப படுகிறது

Leave a Reply