சீமான் மயிலாடுதுறையில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் Seeman Live Election

சீமான் மயிலாடுதுறையில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் Seeman Live Election
Spread the love

சீமான் மயிலாடுதுறையில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் Seeman Live Election

சீமான் மயிலாடுதுறையில் நடத்திய மாபெரும் பொதுக்கூட்டம்,நாம் தமிழர் சீமானை காண திரண்டு வந்த மக்கள் Seeman Live Election.

நிகழ்கால நிகழ்வுகளை நிறுத்தி ,நாம்தமிழர் கட்சி காலி அம்மாளுக்கு ,ஆதரவாக வாக்கு சேகரித்த சீமான்

சற்றும் எதிர்பாராத மக்கள்பெரும் வெள்ளத்தில் சீமான் தலைமையில் காளியம்மாளுக்கு ஆதரவாக திரண்ட நாம் தமிழர் மக்கள் .

இந்த காணொளியில் காண்க .