சீமான் கடலூரில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் Seeman Election Campaign

சீமான் கடலூரில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் Seeman Election Campaign
Spread the love

சீமான் கடலூரில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் Seeman Election Campaign

சீமான் கடலூரில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் ,ஒன்று கூடிய நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் பிள்ளைகள் Seeman Election Campaign,சூடு பிடித்த தேர்தல் பரப்புரை.

நாற்பது உறுப்பினர்களை வெற்றி பெற செய்து மத்தியில் உள்ள ஆட்சியை அலற வைக்கும் நடவடிக்கைக்கு ஏற்ப, திட்டம் போடு தேர்தலைநடத்தும் சீமான் நாம் தமிழர் கட்சி.

கொட்டும் மழையிலும் கொழுத்தும் வெயிலுக்கு உள்ளே குளியால்செய்து நாம் தமிழர் கட்சி தொண்டர்கள் ,உறுப்பினர் சீமான் உடன் நின்று நடத்தும் போர் அரங்கின் சரவெடி .

வீடியோ