துப்பாக்கி முனையில் சிந்திக்கின்ற கோட்டா – பொங்கிய சிறிதரன் video

சிறிதரன்
Spread the love

துப்பாக்கி முனையில் சிந்திக்கின்ற கோட்டா – பொங்கிய சிறிதரன்

பொருளாதாரத்தை கட்டி வளர்க்கின்ற ஒரு நல்லெண்ணம் பொருந்திய ஜனாதிபதி இந்நாட்டில்

இல்லை எவ் விடயத்தையும் துப்பாக்கி முனையில் சிந்திக்கின்ற ஜனாதிபதியே

காணப்படுகின்றார்- சி.சிறீதரன்

இதில் அழுத்தி காணொளி பாருங்கள்

https://www.facebook.com/ImShritharan/videos/426069292549340/

    Leave a Reply