சிரியாவில்- ரசியா புதியவகை குண்டு வீச்சு சோதனை

Spread the love

சிரியாவில்- ரசியா புதியவகை குண்டு வீச்சு சோதனை

சிரியாவில் அகல கால்பதித்துள்ள ரசியா தனது அதி முக்கிய சண்டை

விமானங்களில் அதி உயர் ரக வெடிகுண்டுகளை தாங்கி சென்று தாக்கும்

திறன் வாய்ந்த புதுவகை குண்டு வீச்சு சோதனையை நடாத்தியுள்ளதாக ரசியா பாதுகாப்பு அமைச்சு அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது

அத்துடன் மேலும் நாப்பது புதிய ஒப்பந்தங்களில் சிரியா ,ரசியா கைச்சாத்திட்டுள்ளது ,


இவை ஆளும் அசாத் அரசை காப்பாற்றும் முகமாகவும் ,சிரியாவுக்குள்

அத்துமீறி ஆக்கிரமிப்பு நடத்தி வரும் பல் நாட்டு படைகளை அந்த மண்ணில்

இருந்து விலக வைக்கும் புதிய தந்திரோபாய நகர்வுகளில் ஒன்றாகவும் அமைய பெற்றுள்ளது குறிப்பிட தக்கது

Leave a Reply