சப்பாத்திக்கு சூப்பரா இருக்கும் இப்படி செஞ்சு பாருங்க

சப்பாத்திக்கு சூப்பரா இருக்கும் இப்படி செஞ்சு பாருங்க
Spread the love

சப்பாத்திக்கு சூப்பரா இருக்கும் இப்படி செஞ்சு பாருங்க

வீட்டில் அம்மா செய்திடும் சப்பாத்திக்கு சூப்பரா இருக்கும் இப்படி செஞ்சு பாருங்க வீட மணக்கும் ,சொல்லேவே வேணாம் அம்புட்டு சுவைங்க .

மிக இலகுவான முறையில் இன்றே செய்து பாருங்க .யாவரும் விரும்பி உண்ணும் முட்டை கிரேவி ,

முட்டை கிரேவி எனறால் இப்படி இருக்கனும் .

சாதம் ,சப்பாத்தி ,கூட சேர்த்து சாப்பிடலாம் ,இதில கொத்து பரோட்டோ போடலாம் என்றால் பாருங்க .

அப்படியான முட்டை தொக்கு கிரேவி பார்க்கலாம் வாங்க .