கோட்டாவை மத்திய கிழக்கின் 6 நாடுகளுக்கு வருமாறு அழைப்பு

Spread the love
கோட்டாவை மத்திய கிழக்கின் 6நாடுகளுக்கு வருமாறு அழைப்பு

இலங்கை ஏழாவது நிறைவேற்று ஜனாதிபதி கோட்டபாயவை மத்திய கிழக்கு நாட்டின் தூதர் Palestine,

Egypt, Kuwait, Oman, Iraq, Libya and Qatarகுறித்த நாடுகளுக்கு விஜயம் செய்யுமாறு அவசர வேண்டுதல் விடுத்துள்ளார் ,

இவர்களின் வேண்டுதலை ஏற்று அவர் அங்கு செல்வார் என எதிர்பார்க்க படுகிறது ,இவரது வெளிநாட்டு பயணத்தின்

பொழுது யார் யார் செல்வார்கள் என்பதை உலகம் இப்பொழுது கண்காணிக்கிறது

Leave a Reply