கோட்டாவே ஜனாதிபதி ஆவர் – விமல் வீரவன்சா முழக்கம்

Spread the love

இலங்கையில் இடம்பெறவுள்ள ஜனாதிபதி தேர்தலில் கோட்டபாய மிக சிறந்த வெற்றியை பெறுவார் என விமல் வீரவன்ச முழங்கியுளளார் .இவருக்கு எதிராக பல சூழ்ச்சிகள் மேற்கொள்ள பாடுவதாகவும் அதனை முறையடித்து இவர் உரிய வெற்றியை தீர்க்க தரிசனமாக பெறுவார் என அடித்து விட்டுள்ளார் .இறுதி சுற்று பிரச்சாரங்கள் தீவிரம் பெற்று வரும் நிலையில் களம் சூடு பிடித்துள்ளது

Leave a Reply