கோட்டபாய ராஜபக்ச அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து மலையகத்தில் கொண்டாட்டங்கள் photo

Spread the love

ஜனாதிபதியாக பதவி பிரமானம் செய்துக் கொண்ட கோட்டபாய ராஜபக்ச அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து மலையகத்தில் கொண்டாட்டங்கள்

ஜனாதிபதியாக பதவி பிரமானம் செய்துக் கொண்ட கோட்டபாய ராஜபக்ச அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து
மலையகத்தில் கொண்டாட்டங்கள்

இன்று (18) இலங்கை சோசலிச குடியரசின் 07 ஜனாதிபதியாக பதவி பிரமானம் செய்துக் கொண்ட கோட்டாபய ராஜபக்ச அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து மலையகத்தில் கொண்டாட்டங்கள நடைபெற்றன இதன் ஒரு கட்டமாக புஸ்ஸல்லாவ நகரத்திலும் இன்று கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற்றன

Leave a Reply