கோட்டபாயவுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய வைகோ கைது

Spread the love
கோட்டபாயவுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய வைகோ கைது

இந்தியா செல்லும் இலங்கை ஜனாதிபதி கோட்டபாயவைற்க்கு எதிராக வைகோ தலைமையில் தொண்டர்கள் டில்லியில் போராட்டத்த்தை நடத்தினர் ,இந்த போராட்டத்தின் பொழுது இவர் டில்லி காவல்துறையினரால் கைது செய்ய பட்டுளளார்

Leave a Reply