விலங்குகள் ஊடாக புதிய கொரனோ பரவல்

Spread the love

விலங்குகள் ஊடாக புதிய கொரனோ பரவல்

உலகில் மனிதர்கள் ஊடக விலங்குகளுக்கு கொரனோ நோயானது பரவி வருகிறது ,மேற்படி

நோயினால் பாதிக்க பட்ட விலங்குகளிடம் இருந்து புதியவகை கொரனோ நோயானது பரவி வரும்

அபாயம் எழுந்துள்ளதாக தெரிவிக்க படுகிறது

இலங்கையில் சிங்கம் ,பூனை ,நாய்களுக்கு இந்த நோயானது பரவி இருந்தமை இங்கே குறிப்பிட தக்கது

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply