கைதிகளை வாரத்தில் 2 நாள் பார்க்க அனுமதி

Spread the love

இலங்கை

கைதிகளை வாரத்தில் 2 நாள் பார்க்க அனுமதி

இலங்கை சிறைகளில் தடுத்து வைக்க பட்டுள்ள கைதிகளை வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள்

பார்வையிட விருந்தினர்களுக்கு அனுமதி வழங்க பட்டுள்ளது

இது கைதிகளுக்கு புது மகிழ்வை அளித்துள்ளது

    Leave a Reply