கிளைமோர் வெடிகுண்டு மீட்பு

கிளைமோர் வெடிகுண்டு மீட்பு
இதனை SHARE பண்ணுங்க

கிளைமோர் வெடிகுண்டு மீட்பு

இலங்கை பகுதியில் கிளைமோர் வெடிகுண்டுகள் மீட்க பட்டுள்ளன.

வெலிகந்த பகுதியில் உள்ள வீடு ஒன்றின் வாழைமரத்துக்கு அடியில் ,புதைக்க பட்ட நிலையில் ,காணப்பட்ட குண்டு ,வெடிகுண்டு செயல் இழக்கும் படையினரால் மீட்க பட்டுள்ளது .

குறித்த குண்டு தொடர்பிலான விசாரணைகள் ஆரம்பிக்க பட்டுள்ளன .


இதனை SHARE பண்ணுங்க