கார் குண்டு தாக்குதல் பலர் காயம் மரணம்

கார் குண்டு தாக்குதல் பலர் காயம் மரணம்
Spread the love


கார் குண்டு தாக்குதல் பலர் காயம் மரணம்

திடீரென வெடித்த கார் குண்டு ,இந்த கார் குண்டு தாக்குதலில் பலர் காயம் பலர் மரணம் ,

வீடியோ