கழுகு கழுத்தில் கமரா – இந்தியாவை உளவுபார்த்த நாடு – வீடியோ

Spread the love
கழுகு கழுத்தில் கமரா – இந்தியாவை உளவுபார்த்த நாடு – வீடியோ

இந்தியா – பீகார் பகுதியில் கழுத்தில் கமரா கட்டிட பட்ட நிலையில் களுக்கும் ஒன்று சிறை பிடிக்க பட்டுள்ளது ,இதன் கழுத்தில் சோழர் கருவி பொருத்த பட்டு அதன் ஊடாக

மின்சாரத்தை பெற்று இயங்கும் கமரா பொருத்த பட்டுள்ளது ,இந்த கழுகை இந்தியாவிற்குள் விட்டது யார் என்பது தொடர்பில் இந்தியா அதிகாரிகள் விசாரணைகளை

மேற்கொண்டு வருகினறனர் ,இது எதிரி நாடுகளின் உளவு வேலை என கண்டுபிடிக்க பட்டுள்ளது

Author: நலன் விரும்பி

Leave a Reply