கடலுக்குள் வீழ்ந்த கிரேக்க இராணுவ விமானம்

கடலுக்குள் வீழ்ந்த கிரேக்க இராணுவ விமானம்
Spread the love

கடலுக்குள் வீழ்ந்த கிரேக்க இராணுவ விமானம்

கிரேக்க நாட்டு இராணுவத்தின் ஜெட் போர் விமானம் ஒன்று ,
கடலுக்கு வீழ்ந்து மூழ்கியது .

இதன் பொழுது அந்த விமானத்தை செலுத்தி சென்ற,
இரண்டு விமானிகளும் காணாமல் போயுள்ளதாகவும் .
இவ்வாறு காணாமல் போனவர்களை தேடி கண்டு பிடிக்கும் பணியில்,
இரண்டு உலங்கு வானூர்திகள் மற்றும்
விமானங்கள் ஈடுபடுத்த பட்டுள்ளன .

இந்த விபத்துக்கான காரணம் தெரியவரவில்லை .

No posts found.