ஓட ஓட கப்பலை தாக்கிய ஹவுதி புலிகள் கப்பல் பலத்த சேதம்

ஓட ஓட கப்பலை தாக்கிய ஹவுதி புலிகள் கப்பல் பலத்த சேதம்
Spread the love


ஓட ஓட கப்பலை தாக்கிய ஹவுதி புலிகள் கப்பல் பலத்த சேதம்

ஓட ஓட கப்பலை தாக்கிய ஹவுதி வீர புலிகள்,கப்பல் ஏவுகணை தாக்குதலில்
கப்பல் பலத்த சேதம் என ஹவுதி போர் படைகள் அறிவிப்பு .


திணறும் செங்கடல் போக்குவரத்து ,

வீடியோ