நாம் வாழ்வோம் ஓடி வா …!

Spread the love

நாம் வாழ்வோம் ஓடி வா …!

துளை போடும் பார்வைக்குள்ள
துடுப்பாட்டம் ஈடுப்பாட …
மனது மயங்குதடி – விழி
மத்தாளம் கொட்டுதடி …

காற்று பட்டு சேலை நுனி
கன்னம் வருட …
அடி உள்ளம் துள்ளுதடி
ஆசை காதல் கொல்லுதடி …

அச்சப்பட்டு வெக்கப்பட்டு
அடி மேனி வேர்க்குதடி …
காத்திருந்த போதுமடி
கண்ணே நீ வந்திடடி . …

வயதான வேளையில
வாலிபம் சாக முன்ன …
வாழ வேணுமடி
வாழ்க்கை பட வேணுமடி …

தினம் தோறும் தேவைகளோ
தீராது கூடுமடி …
அயராது உழைத்து கொட்ட – இந்த
ஆயூள் போதாதடி …

வன்னி மைந்தன் – ( ஜெகன் )
ஆக்கம் -10/03/2019

Home » Welcome to ethiri .com » நாம் வாழ்வோம் ஓடி வா …!

Leave a Reply