ஏவுகணைகளை குவிக்கும் ஈரான் எல்லையில் போர்பதட்டம்

ஏவுகணைகளை குவிக்கும் ஈரான் எல்லையில் போர்பதட்டம்
Spread the love

ஏவுகணைகளை குவிக்கும் ஈரான் எல்லையில் போர்பதட்டம்,அணு உலை மீது தாக்குதல் நடத்த இரகசிய திட்டமிடல் ,தடுக்க தயாராகும் ஈரான் ,வெடிக்க போகும் பெரும் யுத்தம்