எரியும் இஸ்ரேல் இராணுவ முகாம்கள்

எரியும் இஸ்ரேல் இராணுவ முகாம்கள்
Spread the love


எரியும் இஸ்ரேல் இராணுவ முகாம்கள்.

எரியும் இஸ்ரேல் இராணுவ முகாம்கள் ஏவுகணைகள் அழிப்பு| டிரம்ப் குற்றவாளி என தீர்ப்பு|ரஸ்யாவை தாக்க ஏவுகனை வழங்கும் அமெரிக்கா.

வீடியோ