எட்ட முடியா சிகரம் எட்டு

எட்ட முடியா சிகரம் எட்டு
Spread the love

எட்ட முடியா சிகரம் எட்டு

எட்ட முடியா சிகரம் எட்டு
ஏறி உச்சம் உலகை தட்டு
நீ தமிழன் என்பதால் மகிழ்ச்சி
நினைத்தால் பெருமை மனதில் குளிர்ச்சி

மரங்களின் உயர்வை வேர்கள் அறியும்
மனங்களின் நிலையை வலிகள் புரியும்
அறத்தின் நிறம் அகத்தில் தெரிந்தது
ஆதலால் உன்னை வாழ்த்திட முனைந்தது .

சரித்திட பகைவர் பலர் முனைவார்
சாதனை வீழ்த்த சிலர் எழுவார்
எதுவும் நடக்கலாம் எண்ணி விழிப்பாய்
எச்சரிக்கை கொள் துணிந்தாய் வெல்வாய்

நாளை உந்தன் புகழை விரிப்பாய்
நம் நாட்டு நெறிகள் (NL ) விதைப்பாய்
புத்தம் புதிதாய் தாயில் இருக்கும்
புரிந்தால் நாடே செழிப்பாய் மிதக்கும் ….!

ஆக்கம் -02-05-2024
நட்புடன் – வன்னி மைந்தன் _

இறங்கி ,செயல் முறை விளக்கத்துடன் சமையலை காட்டியமை காரணமாகவும் ,அந்த உணவை தன் கரத்தால் அனைவருக்கும் வழங்கிய நிலை என்னை கவர்ந்தது . அதலால் கந்தையா பாஸ்கரன் (கரன் ) அறத்தை எண்ணி வடித்தேன்.