உள்ளம் தர வா

உள்ளம் தர வா
Spread the love

உள்ளம் தர வா

உள்ளம் தர வா, காதலித்து பார் ,கண்ணீர் பரிசாகும் ,கவலையே வாழ்வாகும், வசந்தம் இழந்து வாழ்வு தவிக்கும் ,கவிதை பார்