உன்னால என் வாழ்வு போச்சு இஸ்ரேலை திட்டிய பைடன்

பிரிட்டன் வந்தார் ஜோ பைடன் சுனெக் இளவரசருடன் பேச்சு
Spread the love

உன்னால என் வாழ்வு போச்சு இஸ்ரேலை திட்டிய பைடன்

இஸ்ரேல் காசா மீது புரிந்த இனப் படு கொலையை அடுத்து அமெரிக்கா ஆளும் அதிபர் பைடனுக்கு எதிராக மக்கள் பிரச்சார மேற்கொண்டு வருவதால் இஸ்ரேல் பிரதமை பைடன் திட்டியுள்ளார்

உனக்கு ஆதரவு வழங்க முயன்று அண்ணன் பைடன் ஆட்சியை இழந்து நிக்கிறார் என புலம்பியுள்ளார் .

அப்பாவி மக்கள் கண்ணீரும் அழு குரலும் உங்களை சும்மாவா விடும் என்பதற்கு இந்த புலம்பல் ஒரு உதாரணம் என்பது இங்கே குறிப்பிட தக்கது