உன்னால் தவிக்கிறேன் ஏற்று விடு

உன்னால் தவிக்கிறேன் ஏற்று விடு
Spread the love

உன்னால் தவிக்கிறேன் ஏற்று விடு

கொஞ்ச நாளாய் உன்னை தேடி
கொஞ்சுதடி மனசு – உன்
கொண்டையில ஆடும் பூவா
குதிக்குதடி வயசு

கண்ணுக்குள்ள நீ இருக்க
காட்சிகளாய் கொட்டுதடி
என்னை கொல்லும் உன் நினைப்பை
எடுத்து போக வந்திடடி

ஆடியில ஆடும் காற்றாய்
ஆடிடலாம் வந்திடடி
ஆகாய வெண்ணிலவே
அடைக்கலம் தந்திடடி

உன்னை சுமக்கும் என் நெஞ்சை
உயிரே சுமக்க வந்திடடி – நான்
உயிராய் இருப்பேன்
உயிரே ஏற்றிடடி .

வன்னி மைந்தன் ( ஜெகன் )
ஆக்கம் 04-02-2024