உக்ரைன் வான் படை முடக்கம்|ராடர்களை அழித்த ரஷ்யா

உக்ரைன் வான் படை முடக்கம்|ராடர்களை அழித்த ரஷ்யா
Spread the love


உக்ரைன் வான் படை முடக்கம்|ராடர்களை அழித்த ரஷ்யா

உக்ரைன் வான்படையின் மிக முக்கிய இரகசிய சாதனங்கள் அழிப்பு ,
உக்ரைன் வான்படை முடக்கம் ,ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் சிக்கிய இலங்கை ,