உக்ரைனிடம் புதிய ஆயுதம் அதிர்ச்சியில் ரஷ்யா

உக்ரைனிடம் புதிய ஆயுதம் அதிர்ச்சியில் ரஷ்யா
Spread the love

உக்ரைனிடம் புதிய ஆயுதம் அதிர்ச்சியில் ரஷ்யா

உக்ரைனிடம் புதிய ஆயுதம் அதிர்ச்சியில் ரஷ்யா இராணுவம் ,
உக்ரைன் ரஷ்ய போர் களத்தில் காத்திருந்த அதிர்ச்சி ,புதிய ஏவுகணையை
பயன் படுத்தி யுக்ரைன் இராணுவம் தாக்குதல் நடத்துகிறது .
பலநூறு ஏவுகணைகள் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் .