உக்கிரைனில் 12 கொட்டல்கள் அழிப்பு

உக்கிரைனில் 12 கொட்டல்கள் அழிப்பு
Spread the love

உக்கிரைனில் 12 கொட்டல்கள் அழிப்பு

உக்ரைன் மீது ரசியா இராணுவம் மேற்கொண்ட ஆக்கிரமிப்பு போரில் ,
இதுவரை982 அறைகளை கொண்ட 12 கொட்டல்கள் முற்றாக அழிக்க பட்டுள்ளன .

இந்த கொட்டல் ஒவ்வொன்றும் பல மில்லியன் செலவில் ஆடம்பாரமாக அமைக்க பட்டு இருந்தது .


அவ்வாறான அழகிய ஆடம்பர கொட்டல்களே,
இலக்கு வைத்து முற்றாக அழிக்க பட்டுள்ளது .

உக்கிரைன் மீதான ரசியாவின் ஆக்கிரமிப்பு போரில் ,
உக்கிரைன் உள் கட்டமைப்பு முற்று முழுதாக ,
செயல் முடக்க பட்டுள்ளமை குறிப்பிட தக்கது .