உக்கிரைனில் ஜோ பைடன் கொதிப்பில் ரஷ்யா |உலக செய்திகள்

உக்கிரைனில் ஜோ பைடன் கொதிப்பில் அமெரிக்கா|உலக செய்திகள்
Spread the love

உக்கிரைனில் ஜோ பைடன் கொதிப்பில் ரஷ்யா |உலக செய்திகள்

உலக செய்திகள் |அமெரிக்கா ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் உக்கிரைன் தலைநகர் வந்தடைந்துள்ளார் .

இவரது வருகையை அடுத்து ரஷ்ய கொதிப்பில் உறைந்துள்ளது .
உக்கிரைன் வெற்றி கொள்ள மேலும் ஆயுத உதவிகளை அமெரிக்கா வழங்குகிறது .

உங்களுடன் நாங்கள் இருக்கிறோம் அஞ்சாதீர்கள் என்பதை
காண்பிக்க அமெரிக்கா ஜோ பைடன் இந்த பயணம் அமைந்துள்ளது .

பிரிட்டன் பிரதமர் சென்று வந்த பின்னர் ஜோ பைடன் பயணித்திருப்பது குறிப்பிட தக்கது .