உக்கிரேனுக்கு சீனா அனுப்பிய 8 லட்சம் அவசர உணவு பொருட்கள்

Spread the love

உக்கிரேனுக்கு சீனா அனுப்பிய 8 லட்சம் அவசர உணவு பொருட்கள்

உக்கிரேன்ரசியாவுக்கு இடையில் உக்கிர சமர் வெடித்துள்ள இவ்வேளையில் உக்கிரேன்


மக்களின் தேவைக்கு அவசர உதவி தேவைக்கு சுமார் எட்டு லட்சம் அமெரிக்கா டொலர் உணவு பொதிகள்
வழங்கியுள்ளது

ருமேனியா நாட்டின் எல்லை ஊடாக இந்த உணவு லொறிகள் சென்றடைந்துள்ளது

    Leave a Reply