உக்கிரனுக்கு 200 டாங்கிகள்

உக்கிரனுக்கு 200 டாங்கிகள்
இதனை SHARE பண்ணுங்க

உக்கிரனுக்கு 200 டாங்கிகள்

உக்கிரைன் இராணுவத்தினருக்கு உதவும் முகமாக ,
மேற்குலக மற்றும் அதன் நேச நாடுகள் இணைந்து ,
உக்கிரனுக்கு 200 டாங்கிகள் வழங்க உள்ளன .

இந்த டாங்கிகள் ,ஜெர்மன்,பிரிட்டன்,போலந்து, அமெரிக்கா ,
உள்ளிட்ட நாடுகள் பிரதானமாக பங்கேற்று வழங்க உள்ளன .

இந்த டாங்கிகள் வருகை ரசியாவுக்கு ,
மிக பெரும் சவாலாக மாற்றம் பெறும் என ,
மேற்குலக நாட்டு இராணுவம் அறிவித்துள்ளது .

உக்கிரனுக்கு 200 டாங்கிகள்

எந்த ஆயுதங்கள் வந்தாலும் அதனை உடைத்து தகர்த்து ,
நாம் இலக்கு நோக்கி பயணித்து வெற்றி பொருவோம் ,
என ரசியா வீராப்புடன் தெரிவித்துள்ளது .

மேற்குலக நாடுகளின் ஆயுத பாவனைகளுக்கு எதிராக,
ரசியா ஆயுத தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் ,
புதிய தொழில் நுட்பத்துடன் கூடிய ,
ஆயுதங்களை அவசரமாக தயாரித்த வண்ணம் உள்ளன .

அவை விரைவில் களத்திற்கு எடுத்துவர படவுள்ளன .
ஆயுத சோதனைகளின் களமாக ,
தற்போது உக்கிரேன் போர்க்களம் ,
மாற்றம் பெற்றுள்ளது குறிப்பிட தக்கது .


இதனை SHARE பண்ணுங்க