ஈரான் தாக்கினால் ஆறு மாததில் ஈரானை அழிப்போம் இஸ்ரேல்

ஈரான் தாக்கினால் ஆறு மாததில் ஈரானை அழிப்போம் இஸ்ரேல்
Spread the love


ஈரான் தாக்கினால் ஆறு மாததில் ஈரானை அழிப்போம் இஸ்ரேல்

ஈரான் தாக்கினால் ஆறு மாததில் ஈரானை அழிப்போம் இஸ்ரேல் முழக்கம் .


இஸ்ரேல் சொல்வது நடக்குமா ..? ஈரான் போர் பெரும் அழிவில் சிக்குமா ..?
இசுரேல் மிரட்டல் நடக்குமா ..?

வீடியோ