ஈரான் கப்பல் அமெரிக்கா கடற்ப்படையால் சிறைபிடிப்பு

ஈரான் கப்பல் அமெரிக்கா கடற்ப்படையால் சிறைபிடிப்பு
Spread the love


ஈரான் கப்பல் அமெரிக்கா கடற்ப்படையால் சிறைபிடிப்பு

ஈரான் எண்ணெய் கப்பல் அமெரிக்கா கடற்ப்படையால் சிறைபிடிப்பு .


ஈரான் கப்பலை அமெரிக்கா சிறை பிடித்துள்ளதால் இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் போர் பதட்டம் அதிகரித்துள்ளது ,

வீடியோ