ஈரானை தாக்க தயாராகும் அமெரிக்கா|வெளியான உளவு தகவல்

ஈரானை தாக்க தயாராகும் அமெரிக்கா|வெளியான உளவு தகவல்
Spread the love


ஈரானை தாக்க தயாராகும் அமெரிக்கா|வெளியான உளவு தகவல்

ஈரானை தாக்கிட அமெரிக்கா இராணுவம் தயராகி வருகிறது ,
அமெரிக்கா இந்த நகர்வினால் நாடுகளுக்கு இடையில் போர் பதட்டம் ,

full video