ஈராக்கில் -127 குற்ற செயல்களில் பிரிட்டன் இராணுவம் – விசாரணைகள் தீவிரம்

Spread the love
ஈராக்கில் -127 குற்ற செயல்களில் பிரிட்டன் இராணுவம் – விசாரணைகள் தீவிரம்

ஈராக் நாட்டை ஆக்கிமிது நிலை கொண்டுள்ள பிரிட்டன் இராணுவம் குற்ற செயல் களில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் அது தொடர்பான விசாரணைகளில் இராணுவம் ஈடுபட்டுள்ளது .குறித்த இராணுவத்திற்கு எதிராக சுமார் 127 குற்ற சாட்டுக்கள் பதிய பெற்றுள்ளன

Leave a Reply