இஸ்ரேல் 5 இராணுவ தளங்கள் அழிப்பு

இஸ்ரேல் 5 இராணுவ தளங்கள் அழிப்பு
Spread the love

https://www.youtube.com/watch?v=8NpSpotkuvs&t=2s
இஸ்ரேல் 5 இராணுவ தளங்கள் அழிப்பு |பேச்சுக்கு வருகிறோம் நெதன்யாகு| போட்டு தாக்கிய ஹிஸ்புல்லா.

வீடியோ