இஸ்ரேல் ஹமாஸ் கடும் மோதல்

இஸ்ரேல் ஹமாஸ் கடும் மோதல்
Spread the love


இஸ்ரேல் ஹமாஸ் கடும் மோதல்

இஸ்ரேல் இராணுவத்தினர் நிலைகளை இலக்கு வைத்து
ஹமாஸ் கடும் ஏவுகணை தாக்குதல் .


இருதப்புக்கும் இடையில் வெடித்த கடும் மோதல்

வீடியோ

தாக்குதல் வீடியோ பார்க்க இதில் அழுத்துங்கள்