இஸ்ரேல் வீடுகளை உடைத்தெறிந்த கமாஸ் ஏவுகணை|hamas rocket fired|isreal gaza war|

இஸ்ரேல் வீடுகளை உடைத்தெறிந்த கமாஸ் ஏவுகணை|hamas rocket fired|isreal gaza war|
Spread the love


இஸ்ரேல் வீடுகளை உடைத்தெறிந்த கமாஸ் ஏவுகணை|hamas rocket fired|isreal gaza war|

இஸ்ரேல் பல நகரங்கள் மீது வீழ்ந்து வெடித்த
ரொக்கட் .பல வீடுகள் சேதம் ,அச்சத்தில் பாதுகாப்பு தேடி ஓடிய இஸ்ரேல் மக்கள் ,|hamas rocket fired|isreal gaza war

அழிக்க பட்ட கமாஸ் அமைப்பினரால் எப்படி இப்படி ரொக்கட் தாக்குதல் நடத்த முடியும் ..?இஸ்ரேல் இராணுவத்தின் பலவீனம் அம்பலம் .

வீடியோ

isreal #Palestine #hamas #rocket #isrealnews