இஸ்ரேல் முகாம் தாக்குதல் |இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war

இஸ்ரேல் முகாம் தாக்குதல் |இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war
Spread the love

இஸ்ரேல் முகாம் தாக்குதல் |இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war

இஸ்ரேல் முக்கிய இராணுவ முகாம் மீது கடும் ஏவுகணை தாக்குதல் ,பாரிய இழப்பு ,எரியும் முகாம்கள் ,பதட்டத்தில் படைகள் ,