இஸ்ரேல் முகாம்கள் தாக்குதல்

இஸ்ரேல் முகாம்கள் தாக்குதல்
Spread the love


இஸ்ரேல் முகாம்கள் தாக்குதல்

இஸ்ரேல் முகாம்கள் மீது கடும் தாக்குதல் .

இஸ்ரேலுக்குள் முக்கிய பகுதிக்குள்
நுழைந்த விமானங்கள் இலக்கில் வெடித்து சிதறல் .

லெபனான் எல்லையில் வெடித்த ஏவுகணைகள் ,பற்றி எரிந்த இஸ்ரேல் இராணுவ முகாம்கள்

வீடியோ