இஸ்ரேல் மீது மிக பெரும் தாக்குதல் நடத்த படும் ஹிஸ்புல்லா அறிவிப்பு

இஸ்ரேல் மீது மிக பெரும் தாக்குதல் நடத்த படும் ஹிஸ்புல்லா அறிவிப்பு
Spread the love


இஸ்ரேல் மீது மிக பெரும் தாக்குதல் நடத்த படும் ஹிஸ்புல்லா அறிவிப்பு

இஸ்ரேல் மீது மிக பெரும் தாக்குதல் நடத்த படும் ஹிஸ்புல்லா அறிவிப்பு ,
பதட்டமாகும் இஸ்ரேல் இராணுவ தளங்கள்

வீடியோ