இஸ்ரேல் மின் உற்பத்தி நிலையம் அழிப்பு ஈராக் போர் படைகள் கடும் தாக்குதல்

இஸ்ரேல் மின் உற்பத்தி நிலையம் அழிப்பு ஈராக் போர் படைகள் கடும் தாக்குதல்
Spread the love


இஸ்ரேல் மின் உற்பத்தி நிலையம் அழிப்பு ஈராக் போர் படைகள் கடும் தாக்குதல்

இஸ்ரேல் மின் உற்பத்தி நிலையம் அழிப்பு ,
ஈராக் போர் படைகள் கடும் தாக்குதல் ,இஸ்ரேல் அடிமடியில் கையை வைத்த ஈராக்கிய போர் படைகள்

வீடியோ