இஸ்ரேல் படைகளை ஓட ஓட அடித்த ஹமாஸ்

இஸ்ரேல் படைகளை ஓட ஓட அடித்த ஹமாஸ்
Spread the love


இஸ்ரேல் படைகளை ஓட ஓட அடித்த ஹமாஸ்

இஸ்ரேல் படைகளை ஓட ஓட அடித்த ஹமாஸ்

இஸ்ரேல் இராணுவ படைகளை ஓட ஓட அடித்த ஹமாஸ் .


ஹமாஸ் கோட்டைக்குள் நுழைந்த எதிரிக்கு செம அடி கொடுத்த காசா போர் படைகள்

வீடியோ