இஸ்ரேல் தளபதியை தூக்கி சென்ற ஹமாஸ்

இஸ்ரேல் தளபதியை தூக்கி சென்ற ஹமாஸ்
Spread the love


இஸ்ரேல் தளபதியை தூக்கி சென்ற ஹமாஸ்

இஸ்ரேல் முக்கிய பிராந்திய கட்டளை இராணுவ தளபதியை
தூக்கி சென்ற ஹமாஸ் போராட்ட குழு .

காசா பகுதியின் கட்டளை தளபதியாக கேணல் தர அதிகாரியே இறந்த
நிலையில் சடலத்தை தூக்கி சென்ற ஹமாஸ்

இஸ்ரேல் தளபதியை தூக்கி சென்ற ஹமாஸ்

இஸ்ரேல் இராணுவம்
கண்ணீரோடு தகவலை வெளியிட்டுள்ளது

கைதிகள் பரிமாற்றத்தில் கூட சடலத்தை வழங்கவில்லை ,
நூறு டாங்கிகள் 300 போர் வாகனங்கள் அழிக்க பட்டோ அல்லது சேதமாக்க பட்டோ உள்ளது

அடிமேல் அடி வாங்கி சுருண்டுள்ளது இஸ்ரேல் என்பது இதன் ஊடாக வெளிப்பட்டுள்ளது
காணொளியில் மேலதிக முழு விபரம் பார்க்க

full video