இஸ்ரேல் டாங்கிகள் அழிப்பு|இஸ்ரேல் ஹமாஸ் மோதல் |isreal Gaza war|palestine isreal war

இஸ்ரேல் டாங்கிகள் அழிப்பு|இஸ்ரேல் ஹமாஸ் மோதல் |isreal Gaza war|palestine isreal war
Spread the love

இஸ்ரேல் டாங்கிகள் அழிப்பு|இஸ்ரேல் ஹமாஸ் மோதல் |isreal Gaza war|palestine isreal war

இஸ்ரேல் இராணுவத்ங்கின் முக்கிய டாங்கிகள் கொத்தாக அழிப்பு . உள்ளே நுழையவிட்டு தாக்கிய ஹமாஸ் படைகள்

வீடியோ